Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka elektrickej energie a plynu
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/012/18
Dodávka elektrickej energie a plynu
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je obstarať dodávku elektrickej energie a plynu pre miesta použitia nachádzajúce sa v budovách AA1, AA2 a AA3 ústredia úradu, ktorá podlieha postupu verejného obstarávania stanovenému v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o finančných pravidlách uplatniteľných na všeobecný rozpočet Únie. Po zverejnení v štátnom úradnom vestníku (BOE) zo 4.4.2009 a s účinnosťou od 1.7.2009 sú sadzby za nízke napätie zablokované, a preto sa považuje za vhodné hľadať ponuky s konkurencieschopnejšími cenami na liberalizovanom energetickom trhu.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/06/2018 00:00
31/07/2018 13:00
06/08/2018 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka elektrickej energie pre budovy ústredia úradu
Rozsah zmluvy bude zahŕňať výlučne dodávky vysokonapäťovej energie obchodníkom s elektrickou energiou, a to vzhľadom na to, že zmluvy o prístupe k elektrickým sieťam riadi úrad priamo s distribučnou spoločnosťou. Úrad zaplatí skutočné náklady na distribúciu priamo týmto subjektom, aby úspešný obchodník s energiou účtoval úradu iba dohodnuté výdavky podľa vývoja tohto obstarávacieho konania. Všetky zariadenia na meranie dodávok sú vo vlastníctve.
Časť 2
Dodávka plynu pre budovy ústredia úradu
Rozsah zmluvy bude zahŕňať len dodávku zemného plynu. V súčasnosti je zariadenie na meranie dodávok pre budovu AA2 vo vlastníctve a zariadenie pre budovu AA1 sa prenajíma: — AA1: meracie zariadenia sa prenajímajú a zariadenie na diaľkové meranie je vo vlastníctve, — AA2: meracie zariadenia sú vo vlastníctve a zariadenie na diaľkové meranie neexistuje.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 120-272187
Oznámenie o obstarávaní
26/06/2018 00:00