Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bankové služby
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2018/07/FI
Bankové služby
Agentúra plánuje uzatvoriť zmluvu s bankou kompatibilnou so systémom SEPA, ktorá má registrované miesto sídla v členskom štáte Európskej únie, na poskytovanie bankových služieb s ohľadom na umiestnenie agentúry v Amsterdame. Od vybranej finančnej inštitúcie sa očakáva, že bude uskutočňovať platby v EUR, prijímať platby v EUR, prostredníctvom internetu poskytovať on-line bankový systém a poskytovať ďalšie služby, ako napríklad krátkodobé vklady a devízové služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
12/07/2018 00:00
17/08/2018 12:00
22/08/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 132-299651 Oznámenie o obstarávaní 12/07/2018 00:00