Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Činnosti odbornej prípravy týkajúce sa metód zberu a analýzy vzoriek, ktoré sa p...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
03/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
CHAFEA/2018/BTSF/04
Činnosti odbornej prípravy týkajúce sa metód zberu a analýzy vzoriek, ktoré sa používajú v rámci úradných kontrol potravín a krmív v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“
Počas prvej fázy sa usporiada celkovo 10 školiacich stretnutí s celkovým počtom najmenej 155 účastníkov pre celý program odbornej prípravy. Rovnaký program školenia musí byť realizovaný počas druhej fázy obstarávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/07/2018 00:00
03/10/2018 23:59
11/10/2018 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 139-316712
Oznámenie o obstarávaní
21/07/2018 00:00