Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Behaviorálna ekonomická analýza motivácie odborníkov v zdravotníckych profesiách...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
24/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
718/PP/GRO/IMA/18/1131/10440
Behaviorálna ekonomická analýza motivácie odborníkov v zdravotníckych profesiách a v profesiách v oblasti obchodných služieb
Očakáva sa, že sa štúdiou poskytne teoretická a empirická analýzu toho, ako profesionálna regulácia v zdravotníctve a obchodných službách (požiadavky na vstup a na správanie) ovplyvňuje dosiahnutie cieľov verejného záujmu sledovaných týmto nariadením.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Podmienky účasti
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/07/2018 00:00
24/09/2018 16:00
26/09/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Motivácia odborníkov v zdravotníckych profesiách: prístup behaviorálnej ekonomiky
Štúdia by mala poskytnúť potrebné základné informácie, ktoré by prispeli k pochopeniu faktorov určujúcich alebo ovplyvňujúcich kvalitu profesionálnych služieb v EÚ. Je to v úplnom súlade s úsilím Komisie vytvoriť pevnú znalostnú základňu na podporu regulačného rámca pre odborné služby.
Časť 2
Motivácia odborníkov v profesiách v oblasti obchodných služieb: prístup behaviorálnej ekonomiky
Štúdia by mala poskytnúť potrebné základné informácie, ktoré by prispeli k pochopeniu faktorov určujúcich alebo ovplyvňujúcich kvalitu profesionálnych služieb v EÚ. Je to v úplnom súlade s úsilím Komisie vytvoriť pevnú znalostnú základňu na podporu regulačného rámca pre odborné služby.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 142-323822
Oznámenie o obstarávaní
26/07/2018 00:00