Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa noriem kvality pre spracovanie odpadu z elektrických a elektr...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.3/ETU/2018/0014
Štúdia týkajúca sa noriem kvality pre spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
Štúdia pomôže Komisii s ohľadom na možnú prípravu vykonávacieho aktu stanovujúceho minimálne normy kvality pre spracovanie OEEZ alebo akúkoľvek inú možnosť politiky, ktorá bude určená. Na základe hodnotenia skúseností vyplývajúcich z vykonávania osobitných požiadaviek na spracovanie OEEZ v členských štátoch táto štúdia posúdi náklady a prínosy takéhoto možného vykonávacieho aktu z environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho hľadiska. Pomôže aj pri vypracovaní delegovaného aktu stanovujúceho kritériá na posúdenie rovnocenných podmienok na spracovanie OEEZ mimo EÚ, berúc do úvahy existujúce relevantné štúdie, európske normy pre spracovanie OEEZ a každý nový relevantný vývoj, a to aj na medzinárodnej úrovni.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
04/07/2018 00:00
16/08/2018 16:00
30/08/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 126-287071 Oznámenie o obstarávaní 04/07/2018 00:00