Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Modernizácia projektu a prevádzky, podpory a údržby multiservisného informačného...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
24/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMIAP-II
Modernizácia projektu a prevádzky, podpory a údržby multiservisného informačného a prezentačného systému pre poslancov (SMIAP) v komorách Európskeho parlamentu
Európsky parlament plánuje udeliť verejné obstarávanie na modernizáciu, údržbu a prevádzku multiservisného informačného a zobrazovacieho systému pre poslancov Európskeho parlamentu (SMIAP) vo svojich komorách.Hlavným cieľom takýchto systémov je rozširovanie informácií potrebných na uskutočnenie plenárnych zasadaní Európskeho parlamentu, ako aj iných stretnutí, ktoré sa konajú v komorách, prostredníctvom veľkých a vysokokvalitných obrazoviek namontovaných na stenu. Rozsah zmluvy zahŕňa dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, prevádzku, podporu a údržbu audiovizuálnych a počítačových zariadení v každej z dvoch komôr Európskeho parlamentu (prvá sa nachádza v Bruseli, druhá v Štrasburgu).Doba trvania rámcovej zmluvy je 11 rokov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
11/08/2018 00:00
24/10/2018 10:00
31/10/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 193-435452
Korigendum
06/10/2018 00:00
2018/S 154-352339
Oznámenie o obstarávaní
11/08/2018 00:00