Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Externé hodnotenie kvality v oblasti testovania citlivosti baktérií salmonela a ...
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2018/OCS/8959
Externé hodnotenie kvality v oblasti testovania citlivosti baktérií salmonela a kampylobakter na antimikrobiálne látky
Rozsahom pôsobnosti obstarávania je poskytnutie systémov externého hodnotenia kvality na podporu cieľov dohľadu na úrovni EÚ nad antimikrobiálnou rezistenciou týkajúcou sa baktérií Salmonella enterica (časť 1) a Campylobacter jejuni/C. coli (časť 2) (pozri oddiel 2.1).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/07/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Externé hodnotenie kvality pre Salmonella enterica Časť 1: zahŕňa organizovanie vykonania externého hodnotenia kvality v oblasti sérologického rozlišovania kmeňov vírusov a testovania citlivosti na antimikrobiálne látky vrátane zisťovania a potvrdenia baktérie Salmonela Enterica, produkujúcej rozšírené spektrum beta laktamáz (ESBL), AmpC b-laktamáz a enzým karbapenemáz.
Časť 2 Externé hodnotenie kvality pre kampylobakter Časť 2: zahŕňa organizovanie úlohy externého hodnotenia kvality na určenie druhov a antimikrobiálne testovanie citlivosti baktérií Campylobacter jejuni a C. Coli.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 125-283838 Oznámenie o obstarávaní 03/07/2018 00:00