Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o uznaní rovnocennosti systémov hĺbkovej kontroly dodávateľského ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE2018/G3/G09
Rámcová zmluva o uznaní rovnocennosti systémov hĺbkovej kontroly dodávateľského reťazca podľa nariadenia (EÚ) 2017/821 (nerasty z konfliktných oblastí)
Rámcová zmluva týkajúca sa služieb, ktoré podporujú Komisiu pri uznávaní rovnocennosti systémov hĺbkovej kontroly dodávateľského reťazca podľa nariadenia (EÚ) 2017/821 (známeho aj ako Nariadenie o nerastoch z konfliktných oblastí).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/07/2018 00:00
04/10/2018 15:00
09/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 142-323823
Oznámenie o obstarávaní
26/07/2018 00:00