Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o možnostiach vývoja online nástrojov a služieb, ktoré podporujú maloobch...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
24/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
FISMA/2017/117(05)/C
Štúdia o možnostiach vývoja online nástrojov a služieb, ktoré podporujú maloobchodných investorov pri rozhodovaní o investíciách
Cieľom tejto štúdie je:— zmapovať najvhodnejšie existujúce a vznikajúce riešenia online nástrojov a služieb podporujúcich maloobchodných investorov pri rozhodovaní o investíciách v EÚ a vo svete a posúdiť ich riziká a príležitosti z pohľadu spotrebiteľov,— navrhnúť možnosti pre nelegislatívne iniciatívy na úrovni EÚ a poskytnúť ich hodnotenie,— identifikovať preferovaný variant (varianty) a poskytnúť opis projektu na jeho (ich) realizáciu,Štúdia by mala zvážiť možnosti podpory (ďalšieho) rozvoja súkromných alebo verejných iniciatív (napr. on-line kalkulačky, verejnej databázy, verejno-súkromných iniciatív).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
11/07/2018 00:00
24/09/2018 23:59
01/10/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 131-298069
Oznámenie o obstarávaní
11/07/2018 00:00