Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sada nástrojov na kybernetické zabezpečenie dopravy
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/A5/2018-387
Sada nástrojov na kybernetické zabezpečenie dopravy
Európska komisia plánuje prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dopravy a ochrany užívateľov a zamestnancov dopravy pred teroristickými a kybernetickými útokmi vo všetkých druhoch európskeho sektora dopravy (letecká, námorná a pozemná doprava). Projekt opísaný v tejto výzve bude zameraný na vytvorenie interaktívnej pracovnej sady nástrojov, ktorá poskytne príslušné a primerané vedomosti o osvedčených postupoch kybernetického zabezpečenia a bude k dispozícii správcom dopravy, ktorí riadia riziká pre kybernetickú bezpečnosť, ako aj všetkým zamestnancom dopravy, ktorí si musia byť vedomí možných rizík. Sada nástrojov bude obsahovať odporúčané osvedčené postupy zahŕňajúce všeobecné aspekty kybernetickej bezpečnosti, ako aj viac špecifických modulov súvisiacich s potrebami každého druhu dopravy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
72212730
00
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/04/2019 00:00
03/06/2019 16:00
11/06/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 069-161282
Oznámenie o obstarávaní
08/04/2019 00:00