Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Posúdenie environmentálnych rizík uplatňovania nanovedy a nanotechnológie v potr...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/SCER/2018/02
Posúdenie environmentálnych rizík uplatňovania nanovedy a nanotechnológie v potravinovom a krmivovom reťazci
Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzavrieť priamu zmluvu na vykonanie konkrétnych úloh počas jasne určeného obdobia, ako je vymedzené v špecifikáciách obstarávania.Úrad EFSA potrebuje vypracovať usmerňovací dokument na posúdenie environmentálnych rizík nanomateriálov, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Prostredníctvom tohto obstarávania chce úrad EFSA začať zhromažďovať všetky relevantné informácie a literatúru do prípravnej správy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/07/2018 00:00
11/10/2018 14:30
Nie je k dispozícii
19/10/2018 14:30
22/10/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 183-413242 Korigendum 22/09/2018 00:00
2018/S 128-290671 Oznámenie o obstarávaní 06/07/2018 00:00