Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Program na vypracovanie pilotných kurzov kybernetickej obrany
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
25/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
18.CAT.OP.205
Program na vypracovanie pilotných kurzov kybernetickej obrany
Cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytovanie pilotných kurzov kybernetickej obrany vrátane návrhu, vypracovania, vedenia a vyhodnotenia pilotných kurzov kybernetickej obrany ETE a podujatí. Okrem toho bude program na vypracovanie pilotných kurzov poskytnutý s cieľom analyzovať a rozvinúť koncept a praktické stránky zavedenia štandardizovaných kybernetických kurzov a súvisiacich produktov a služieb ETE vo všetkých členských štátoch, aby mohli byť nepretržite poskytované prostredníctvom platformy ETEE Európskej akadémie bezpečnosti a obrany (EABO). Pilotné kurzy zabezpečia dosiahnutie vzdelávacích cieľov vrátane učebných osnov, metodík a nástrojov na odbornú prípravu príslušných pracovníkov v ústrediach členských štátov a na úrovni EÚ. Touto zmluvou sa zabezpečia produkty, ktoré EABO umožnia plánovanie, prípravu, vedenie a vyhodnotenie kurzov kybernetickej obrany.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/07/2018 00:00
25/09/2018 16:00
26/09/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 133-301903 Oznámenie o obstarávaní 13/07/2018 00:00