Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická podpora pre vývoj a realizáciu politiky RES: „Potenciál harmonizácie a...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C1/2018-499
Technická podpora pre vývoj a realizáciu politiky RES: „Potenciál harmonizácie a zosúladenia noriem v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre veterné elektrárne na pevnine a na mori“
Predmetom obstarávania je analyzovať potenciál harmonizácie a zosúladenia noriem v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri prevádzke, údržbe, vyraďovaní z prevádzky veterných elektrární a pri ich výstavbe na pevnine a na mori.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/08/2018 00:00
28/09/2018 16:00
01/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 173-391685
Korigendum
08/09/2018 00:00
2018/S 153-350138
Oznámenie o obstarávaní
10/08/2018 00:00