Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností: Smerom k stratégii EÚ za...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2018/019
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností: Smerom k stratégii EÚ zameranej na potreby zručností v oceliarskom sektore
Toto je výzva na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej hlavným cieľom bude prispievať k rozvoju stratégie Európskej únie (EÚ) zameranej na potreby zručností v oceliarskom sektore.Všeobecným cieľom tejto súťaže je podporovať rozvoj zručností v oceliarskom sektore, najmä s cieľom podporiť zamestnanosť a zamestnateľnosť a preklenúť medzery, nedostatky a nesúlad medzi ponukou zručností a dopytom po zručnostiach v oceliarskom odvetví.Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/07/2018 00:00
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 134-304465
Oznámenie o obstarávaní
14/07/2018 00:00