Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o skupinách občianskeho dialógu pre spoločnú poľnohospodársku politiku – ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AGRI-2018-EVAL-03
Štúdia o skupinách občianskeho dialógu pre spoločnú poľnohospodársku politiku – analýza tvorby politiky EÚ
Štúdia analyzujúca prínos skupín občianskeho dialógu pri prepojení so zainteresovanými stranami
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/07/2018 00:00
10/09/2018 23:59
20/09/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 139-316725
Oznámenie o obstarávaní
21/07/2018 00:00