Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prístup k databáze údajov o priemysle a službách
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2018/018
Prístup k databáze údajov o priemysle a službách
Ide o výzvu na predkladanie ponúk v podobe otvoreného postupu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb a prístupu k databáze údajov o priemysle a službách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/08/2018 00:00
31/08/2018 15:00
03/09/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 146-333482 Oznámenie o obstarávaní 01/08/2018 00:00