Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie podpory vo vzťahu k identifikácii prístupov a opatrení v akčných pr...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
27/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.1/SER/2018/0017
Poskytovanie podpory vo vzťahu k identifikácii prístupov a opatrení v akčných programoch podľa smernice 91/676/ES
Celkovým cieľom obstarávania je pomáhať Európskej komisii zhromažďovaním, porovnávaním a syntetizovaním informácií týkajúcich sa opatrení vykonávaných v rámci smernice 91/676/EHS (smernica o dusičnanoch) v 28 členských štátoch a – ak je to uplatniteľné – aj na regionálnej úrovni s cieľom dodržiavať smernicu.Obstarávanie sa zameria na opatrenia a právne nástroje vyplývajúce z článku 5 smernice o dusičnanoch, ktorá od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli akčné programy zahŕňajúce opatrenia zamerané na prevenciu a zníženie rizika vylúhovania a úniku dusičnanov pri poľnohospodárskych činnostiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
17/07/2018 00:00
27/08/2018 16:00
10/09/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 135-307154
Oznámenie o obstarávaní
17/07/2018 00:00