Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zmluva o poskytnutí orientačného, neúplného zoznamu oblastí postihnutých konflik...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE2018/G3/G11
Zmluva o poskytnutí orientačného, neúplného zoznamu oblastí postihnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí podľa nariadenia (EÚ) 2017/821
Zmluva sa týka služieb na poskytnutie orientačného, neúplného zoznamu oblastí postihnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí podľa nariadenia (EÚ) 2017/821.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/10/2018 00:00
06/12/2018 15:00
10/12/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 202-457977
Oznámenie o obstarávaní
19/10/2018 00:00