Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotenie stavu európskeho vtáctva – Európsky červený zoznam vtáctva 2020 (EÚ a...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.3/SER/2018/0018
Hodnotenie stavu európskeho vtáctva – Európsky červený zoznam vtáctva 2020 (EÚ a celá Európa)
Cieľom tohto obstarávania je podporiť Komisiu pri analýze národných správ za roky 2013 – 2018 podľa čl. 12 smernice o vtáctve. Patrí sem najmä aktualizácia hodnotenia stavu populácie vtáctva v EÚ a analýza a interpretácia týchto údajov podľa potreby pre ďalšiu technickú správu EÚ o stave prírody a pre správu Komisie pre Radu a Európsky parlament, ktoré budú zverejnené v roku 2020. Výsledky obstarávania sa včlenia do záverečného hodnotenia stratégie v oblasti biodiverzity, ktoré bude zverejnené spolu so správami o stave prírody v 2. polovici roku 2020. Okrem toho v druhom kroku a s cieľom čo najlepšie využiť údaje prijaté od členských štátov zhotoviteľ zverejní aktualizovaný Európsky červený zoznam vtáctva (na úrovni EÚ a na celoeurópskej úrovni).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/07/2018
23/08/2018 16:30
24/08/2018
29/08/2018 16:00
12/09/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 139-316727 Oznámenie o obstarávaní 21/07/2018