Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce na obnove, rekonštrukcii a oprave budov Európskeho dvora audítorov
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 641
Práce na obnove, rekonštrukcii a oprave budov Európskeho dvora audítorov
Európsky dvor audítorov, ďalej len „Dvor“ má v úmysle vybrať ekonomický subjekt, ďalej len „dodávateľ“ na vykonanie prác obnovy, rekonštrukcie a opravy uzavretých a krytých priestorov a dokončovacích prác v jeho budovách.Vypracuje sa rámcová zmluva na realizáciu dvoch druhov prác:—práce údržby a opravy, ktoré sa majú realizovať počas celého trvania zmluvy podľa potrieb Dvora: práce údržby, práce obnovy s cieľom zabezpečiť kvalitnú úroveň zastavaného územia, rôzne opravy žalúzií, dverí a okien, opakujúce sa dodávky dielov potrebných na opravy atď.,— projekty na obnovu alebo rekonštrukciu, ktoré predstavujú komplexnejšie pracovné činnosti na väčšom území vyžadujúce zásah viacerých podnikov.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
04/08/2018
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 149-340234 Oznámenie o obstarávaní 04/08/2018