Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na odbornú poradenskú podporu pre európsku politiku a programy v ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
693/PP/2018/FC
Rámcová zmluva na odbornú poradenskú podporu pre európsku politiku a programy v oblasti kozmického priestoru
Oblasti, v ktorých sa majú úlohy vykonávať v rozsahu pôsobnosti rámcovej zmluvy, sú:A. Vesmírny program EÚ a iniciatívy, ktoré okrem iného zahŕňajú európske satelitné navigačné systémy (Galileo a EGNOS); program Copernicus, program vesmírneho dohľadu a sledovania (Space Surveillance and Tracking – SST), iniciatívu GOVSATCOM a program kritických infraštruktúr (Critical Infrastructures Programme – CIP);B. Medzinárodné vzťahy v záležitostiach týkajúcich sa vesmíru;C. Výskum vesmíru.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
73220000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/06/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
23/08/2019 16:00
27/08/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Podpora riadenia, vykonávania, monitorovania európskej vesmírnej politiky a programu a podávania správ o nich Úloha 1: Podpora riadenia európskej vesmírnej politiky, vesmírneho výskumu a vesmírnych programov;Úloha 2: Podpora vykonávania a monitorovania európskej vesmírnej politiky, vesmírneho výskumu a vesmírnych programov;Úloha 3: Podpora podávania správ o európskej vesmírnej politike a programoch.
Časť 2 Podpora strategických, hospodárskych aspektov a aspektov trhového využitia európskych vesmírnych programov vrátane výskumu vesmíru Podpora strategických, hospodárskych aspektov a aspektov využitia európskych vesmírnych programov.A. Definovanie politiky a stratégie;B. Zvyšovanie informovanosti;C. Právna pomoc.
Časť 3 Medzinárodná stratégia Podpora medzinárodnej stratégie vesmírneho programu EÚ:Pri riadení európskeho vesmírneho programu Európska komisia pracuje na medzinárodnej stratégii, ktorá zahŕňa vytvorenie spoločných pozícií v medzinárodných normalizačných orgánoch alebo organizáciách, s cieľom rozvíjať spoločne s tretími krajinami inovatívne aplikácie a vesmírne technológie a posilniť prostredie na globálne podnikanie pre európske spoločnosti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 114-278797 Oznámenie o obstarávaní 17/06/2019 00:00