Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Identifikácia, posúdenie, zdieľanie a šírenie osvedčených postupov pre ľudské ri...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.2/SER/2018/0019
Identifikácia, posúdenie, zdieľanie a šírenie osvedčených postupov pre ľudské riadenie inváznych nepôvodných druhov
Cieľom tohto projektu je podporiť zavádzanie osvedčených postupov pre ľudské riadenie inváznych nepôvodných živočíchov prostredníctvom letálnych alebo neletálnych opatrení bez toho, aby sa ohrozili ciele nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 o inváznych nepôvodných druhoch. Projekt sa bude týkať najmä živočíšnych druhov zaradených do zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1141 a 2017/1263).Identifikuje existujúce účinné riadiace opatrenia pre invázne nepôvodné živočíchy s cieľom vyhubiť, kontrolovať a/alebo zamedziť šírenie ich populácií, aby sa minimalizoval ich vplyv na biodiverzitu, príslušné ekosystémové služby a prípadne na ľudské zdravie alebo hospodárstvo. Opatrenia sa budú posudzovať z hľadiska ich nákladovej účinnosti, humánnej povahy a iných možných vedľajších účinkov. Projekt sa zameria aj na šírenie opatrení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 140-319297
Oznámenie o obstarávaní
24/07/2018 00:00