Údaje o výzve na predloženie ponúk

Les soumissionnaires doivent prêter attention à la publication, le 7/11/2018, d'un bordereau des prix corrigé. C'est ce bordereau de prix corrigé qui devra être utilisé lors de la soumission des offres.
Názov:
Povinné pravidelné kontroly na základe prevádzkovej a environmentálnej licencie ...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
03/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
06A20-2018-M021
Povinné pravidelné kontroly na základe prevádzkovej a environmentálnej licencie – Luxemburg
Predmetom obstarávania je vykonávanie povinných pravidelných kontrol na základe prevádzkovej a environmentálnej licencie schváleným orgánom v zariadeniach alebo priestoroch, ktoré využíva Európsky parlament, menovite Konrad Adenauer (KAD; KAD EST; KAD OUEST), Robert Schuman (SCH) a sklad Senningerberg (SEN), alebo ktoré bude Európsky parlament využívať v Luxemburgu. Plánujú sa úlohy súvisiace s priamou prácou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
06/10/2018 00:00
12/11/2018 23:59
20/11/2018 00:00
03/12/2018 23:59
07/12/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 193-435449 Oznámenie o obstarávaní 06/10/2018 00:00