Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štruktúrovaný dialóg v oblasti kultúry
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/26/2018
Štruktúrovaný dialóg v oblasti kultúry
Nová európska agenda pre kultúru, COM(2018)287, prijatá Komisiou dňa 22.5.2018, navrhuje nový preklenovací rámec pre spoluprácu týkajúcu sa politiky EÚ v oblasti kultúry, ktorý vychádza z európskej agendy na rok 2007. V rámci novej agendy Komisia „navrhuje rozšíriť súčasný štruktúrovaný dialóg, ktorý presahuje témy skúmané v rámci otvorenej metódy koordinácie, účinnejšie využíva príležitosti na online spoluprácu a otvára sa príslušným organizáciám mimo sektorov kultúry a tvorivej činnosti na základe jednotlivých prípadov. Navrhne tiež aktívnejšiu úlohu občianskej spoločnosti pri príprave dvojročných európskych kultúrnych fór“. Cieľom je posilniť schopnosť kultúrneho sektora presadzovať sa v politickej diskusii na európskej úrovni; umožniť pravidelnú výmenu názorov a štruktúrovaný dialóg medzi Komisiou a zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti v oblasti kultúry; prispievať a informovať o vývoji politík v oblasti kultúry na európskej úrovni.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3888
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/07/2018 00:00
19/09/2018 13:00
20/09/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 138-314145
Oznámenie o obstarávaní
20/07/2018 00:00