Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Modernizácia klimatizácie
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/007/18
Modernizácia klimatizácie
Rozsah obstarávania zahŕňa všetky riadiace, technické a administratívne činnosti v súvislosti s:1) vypracovaním a spracovaním projektov, ďalších súvisiacich dokumentov a modelov BIM (Building Information Modelling – informačný model budovy) na dodávku, inštaláciu, testovanie a uvedenie do prevádzky vybavenia na renovačné práce, ktoré sú predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk. Patrí tu aj projekt distribúcie nábytku a interiérovej výzdoby v priestoroch na základe štandardného nábytku v úrade EUIPO.Dodávateľ bude zodpovedný za prípravu všetkých dokumentov nutných na získanie všetkých potrebných licencií a povolení od začiatku až po uvedenie do prevádzky a legalizáciu;2) vykonávaním prác. Patrí tu materiálna realizácia dodávky a inštalačných prác definovaných v projekte vrátane dodávky všetkých materiálov, práce a nástrojov. Nepatrí tu dodávka štandardného nábytku do úradu EUIPO;3) údržbou počas záručnej lehoty.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/08/2018 00:00
28/09/2018 13:00
03/10/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 149-340215 Oznámenie o obstarávaní 04/08/2018 00:00