Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností: K stratégii EÚ zameranej...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
13/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2018/023
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností: K stratégii EÚ zameranej na zručnosti a potreby náboru hodnotového reťazca v papierovej forme (výroba buničiny a papiera a tlač v papierovej forme)
Ide o výzvu na predloženie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb v tejto oblasti: „K stratégii EÚ zameranej na zručnosti a potreby náboru hodnotového reťazca v papierovej forme (výroba buničiny a papiera a tlač v papierovej forme)“.Všeobecným cieľom tejto verejnej súťaže je poskytnúť rámec pre rozvoj stratégie sektorových zručností a náboru pre hodnotový reťazec EÚ v papierovej forme, ktorý sa bude zaoberať súčasnými a pravdepodobnými budúcimi potrebami zručností, ako aj obsahom vzdelávania a odbornej prípravy a otázkami náboru pracovníkov, čo predstavuje základ pomoci sektoru, aby zostal aj naďalej globálne konkurencieschopným s ohľadom na technologické zmeny a zmeny politiky, ktoré reagujú na spoločenské výzvy.Pracovné balíky a úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 151-346186
Oznámenie o obstarávaní
08/08/2018 00:00