Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotenie vplyvu trvalo udržateľného obchodu (SIA obchodu) na podporu rokovaní ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/02/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
31/03/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
TRADE2014/C1/C06.
Hodnotenie vplyvu trvalo udržateľného obchodu (SIA obchodu) na podporu rokovaní o komplexných dohodách o obchode a investíciách medzi Európskou úniou a Japonskom.
Hodnotenie SIA sa zameriava na posúdenie možných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov navrhovanej obchodnej liberalizácie medzi EÚ a Japonskom s cieľom pomáhať pri optimalizácii rozhodnutí a volieb vykonaných v súvislosti s politikou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
12/02/2014 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
31/03/2014 16:00
15/04/2014 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 030-047493 Oznámenie o obstarávaní 12/02/2014 00:00