Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prepojenie nástrojov plánovania, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a politík ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.1/ETU/2018/0020
Prepojenie nástrojov plánovania, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a politík EÚ v oblasti životného prostredia, s mechanizmami financovania
Celkovým cieľom obstarávania je pomôcť Európskej komisii analýzou toho, do akej miery opatrenia zahrnuté do súčasných nástrojov plánovania v oblasti životného prostredia, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a vzťahujú sa na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a sústavu Natura 2000 vo vidieckych oblastiach, predstavujú hlavné prvky, ktoré treba podporiť v rámci rôznych nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky.Štúdia sa bude zaoberať 3 nástrojmi plánovania v oblasti životného prostredia (podrobný opis nájdete v bode 11.2.4).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
28/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 144-328435
Oznámenie o obstarávaní
28/07/2018 00:00