Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Databáza médií a služby monitorovania médií
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-COD-18-T21
Databáza médií a služby monitorovania médií
ENISA uvíta ponuky na poskytovanie odborných služieb, ktoré budú slúžiť ako nástroj na zvýšenie vplyvu a využitia agentúry, udržiavanie jej dobrej povesti, šírenie jej značky a zabezpečenie jej mediálnej atraktívnosti. Postup obstarávania je členený tak, akoby sa žiadalo o dva druhy služieb:— riadnu databázu médií a služby monitorovania médií,— ad hoc služby.Požadované pravidelné služby, ktoré sa majú poskytovať v rámci tejto zákazky, sú usporiadané do 2 oblastí činnosti:— Činnosť 1: Databáza médií,— Činnosť 2: Služba monitorovania tlače/médií a služby podávania správ o mediálnom vplyve.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.enisa.europa.eu
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/08/2018 00:00
07/09/2018 23:59
11/09/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 147-335575
Oznámenie o obstarávaní
02/08/2018 00:00