Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Aktualizácia nariadenia o preprave odpadu 1418/2007
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE2018/D1/D06
Aktualizácia nariadenia o preprave odpadu 1418/2007
Všeobecným cieľom obstarávania je zostaviť údaje o požiadavkách či obmedzení právnych predpisov (ak existujú) týkajúce sa dovozu odpadu, ktorý nepredstavuje nebezpečenstvo (t. j. odpadu, ktorý nepodlieha Bazilejskému dohovoru) vo všetkých krajinách a územiach, ktoré nie sú členmi EÚ ani OECD vrátane akýchkoľvek špecifických požiadaviek na odpad, ktorý je určený na zhodnotenie alebo likvidáciu. Obstarávanie sa bude týkať aj získania informácií o stanoviskách orgánov a priemyselných subjektov, pokiaľ ide o najlepšie spôsoby podpory medzinárodného obchodu s druhotnými surovinami (t. j. triedený odpad), pri zabezpečení, aby takýto odpad nepoškodzoval životné prostredie.Štúdia zistí aktuálne informácie o požiadavkách právnych predpisov (ak existujú) na dovoz odpadu nepredstavujúceho nebezpečenstvo v krajinách a na územiach, ktoré nie sú členmi OECD, vrátane akýchkoľvek požiadaviek, pri ktorých sa odlišuje dovoz na účely zhodnocovania od dovozu na účely likvidácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/08/2018 00:00
19/10/2018 16:00
23/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 153-350140 Oznámenie o obstarávaní 10/08/2018 00:00