Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európsky program odbornej prípravy v oblasti podnikania pre vzdelávacích pracovn...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
15/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2018/020
Európsky program odbornej prípravy v oblasti podnikania pre vzdelávacích pracovníkov
Táto výzva na predloženie ponúk vo forme verejnej súťaže je vypísaná s cieľom uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcich sa zriadenia, testovania, dodania a šírenia programu odbornej prípravy v oblasti podnikania, ktorý bude slúžiť na zdokonalenie zručností a pedagogických nástrojov vzdelávacích pracovníkov v rámci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.Celkovým cieľom tejto činnosti je podporiť interdisciplinárny prístup v európskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a podporiť tak zavedenie podnikateľského vzdelávania aj mimo tradičnej oblasti obchodných škôl a ekonomických fakúlt.Zámerom tejto činnosti je podporiť návrh, vývoj a usporiadanie vzdelávacích modulov, ktoré sa majú poskytnúť vzdelávacím pracovníkom v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Dodávateľ sa zameria na metodiku, ako aj na obsah programu odbornej prípravy v oblasti podnikania.Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/08/2018 00:00
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 212-483698
Korigendum
03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376
Oznámenie o obstarávaní
17/08/2018 00:00