Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre dodatočné regionálne/miestne platformy týkajúce sa spolunažívania me...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.3/SER/2018/0021
Podpora pre dodatočné regionálne/miestne platformy týkajúce sa spolunažívania medzi ľuďmi a veľkými mäsožravcami
Táto výzva na súťaž sa týka poskytovania služieb na uľahčenie dialógu medzi zainteresovanými stranami a zmiernenie konfliktov súvisiacich s ochranou veľkých mäsožravcov. Dodávateľ zriadi alebo pomôže zriadiť aspoň 3 regionálne alebo miestne platformy zainteresovaných strán a zabezpečí ich fungovanie (vrátane pomoci, sekretariátu, mediátora/sprostredkovateľa, miest stretnutí, stravovacích služieb, komunikačnej stratégie) s využitím príslušných postupov na riešenie konfliktov. V súvislosti s každou zriadenou platformou (aspoň 3 platformy) sa zorganizuje aspoň 15 stretnutí/workshopov. V každej oblasti, v ktorej boli zriadené regionálne/miestne platformy, zabezpečí dodávateľ vykonanie aspoň 2 až 3 príslušných činností uvedených v dokumente „Kľúčové činnosti v súvislosti s populáciami veľkých mäsožravcov v Európe“ (ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
04/08/2018
11/09/2018 16:30
12/09/2018
17/09/2018 16:00
01/10/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 149-340238 Oznámenie o obstarávaní 04/08/2018