Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt overovania nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
Pilotný projekt overovania nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy
Cieľom tohto obstarávania je posúdiť realizovateľnosť systému, ktorý zabezpečuje lepšiu kontrolu nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy (Standard Essential Patents – SEP). Ide o technickú realizovateľnosť, t. j. ako by sa mohla vykonávať lepšia kontrola, ako aj o inštitucionálnu realizovateľnosť, t. j. ktoré inštitúcie by mohli vytvoriť a zaviesť systém lepšej kontroly.Okrem iných prvkov by analýza mala byť založená na súbore konkrétnych testov patentov nevyhnutných pre normy s cieľom:i) stanoviť osvedčené postupy týkajúce sa vykonávania overovania nevyhnutnosti;ii) zistiť najlepší nákladovo efektívny spôsob;iii) zvážiť politické a právne dôsledky pre kontrolný mechanizmus pre SEP;iv) stanoviť možné prínosy a stimuly pre účastníkov takejto kontroly.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/08/2018 00:00
05/10/2018 23:59
08/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 158-360980
Korigendum
18/08/2018 00:00
2018/S 155-354602
Oznámenie o obstarávaní
14/08/2018 00:00