Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka mikroskopického zobrazovacieho nástroja infračervenej spektroskopie s Fo...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2018/F.2/0029/OC
Dodávka mikroskopického zobrazovacieho nástroja infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FTIR)
Mikroplasty (nanoplasty) sú plastové častice do veľkosti 5 mm, ktoré majú pôvod ako vyrobené primárne častice (napr. tlačiarskych atramentov, kozmetiky atď.) alebo sekundárne častice vytvorené mechanickým alebo chemickým rozkladom väčších plastových častí. Kľúčovou technológiou v oblasti detekcie, identifikácie a kvantifikácie jednotlivých mikroplastových častíc je kombinácia optickej mikroskopie a chemickej zobrazovacej analýzy infračervenej spektroskopie Fourierovou transformáciou (mikro-FTIR). Bolo rozhodnuté, že je potrebné pristúpiť ku kúpe takéhoto nástroja na použitie v rozvoji tejto novej oblasti výskumu.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/09/2018 00:00
16/10/2018 16:00
17/10/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 179-404496 Korigendum 18/09/2018 00:00
2018/S 170-386093 Oznámenie o obstarávaní 05/09/2018 00:00