Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora plánovania a rozvoja efektívneho, nízkouhlíkového diaľkového vykurovania...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
24/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C2/2018-459
Podpora plánovania a rozvoja efektívneho, nízkouhlíkového diaľkového vykurovania a chladenia v mestách
Cieľom tejto činnosti je pomôcť mestám pri ich snahe naplánovať a zaviesť nové, efektívne systémy diaľkového vykurovania a chladenia, alebo rozšíriť a obnoviť už existujúce na vyšší štandard umožňujúci väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zachytenie nadbytočného tepla alebo chladu pri zlepšovaní celkovej efektivity systémov. Pri využití už zavedených a dostupných nástrojov a odborných znalostí je cieľom zlepšiť prijatie na trh riešení diaľkového vykurovania a chladenia.Rozšírená realizácia projektov inteligentných miest a spoločenstiev, financovaná EÚ, najmä projektov s mimoriadnym zameraním sa na inteligentné tepelné siete a dobrou politikou replikácie vytvorila veľký záujem mnohých miest o sektor diaľkového vykurovania a chladenia. Na vytvorenie skutočného dopadu modernizácie a zavádzania diaľkového vykurovania a chladenia potrebujú byť samosprávy lepšie informované o možnostiach, ktoré diaľkové vykurovanie a chladenie ponúka a existuje tu zvýšená potreba podporných nástrojov a poradenstva „na mieru” za účelom zorientovania sa a pomoci rozhodovacím orgánom na úrovni mesta/obce.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Míľniky
17/08/2018 00:00
24/09/2018 10:00
26/09/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 157-359390
Oznámenie o obstarávaní
17/08/2018 00:00