Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nahradenie chemických látok, ktoré potenciálne vyvolávajú obavy (fáza II)
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/025
Nahradenie chemických látok, ktoré potenciálne vyvolávajú obavy (fáza II)
Ide o výzvu na predloženie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 1 zmluvu o poskytovaní služieb v súvislosti s nahradením chemických látok, ktoré potenciálne vyvolávajú obavy. Od dodávateľa sa bude očakávať uľahčenie a rozširovanie riešení v konkrétnych oblastiach, ako biohospodárstvo, recyklovateľnosť a biocídne výrobky, s cieľom urýchliť nahradenie určitých chemických látok alternatívnymi riešeniami a znížiť náklady MSP spojené s hľadaním alternatívnych riešení pre vybrané nebezpečné chemikálie. Práca je rozdelená do 3 úloh, ktoré sa majú vykonať, ako je uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.4.1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
Nie je k dispozícii
26/09/2018 15:00
27/09/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 157-359375 Oznámenie o obstarávaní 17/08/2018 00:00