Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva týkajúca sa rýchleho mapovania služieb riadenia mimoriadnych situ...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2018/E.1/0016/OC
Rámcová zmluva týkajúca sa rýchleho mapovania služieb riadenia mimoriadnych situácií v rámci programu Copernicus
Služba riadenia mimoriadnych situácií Copernicus (CEMS) je jednou zo šiestich základných služieb, ktoré ponúka program Copernicus. Je určená ako prevádzková služba ponúkaná oprávneným používateľom, ktorí sú aktívni v oblasti riadenia katastrof v členských štátoch EÚ, európskom mechanizme civilnej ochrany, generálnych riaditeľstvách Komisie (GR) a zúčastnených výkonných agentúrach a aktéroch medzinárodnej humanitárnej pomoci. Obstarávanie súvisí s rýchlym mapovaním a časťou mapovanie v rámci Služby riadenia mimoriadnych situácií Copernicus (CEMS). Skladá sa z poskytnutia geopriestorových informácií na požiadanie do niekoľkých hodín na podporu činností riadenia núdzových situácií bezprostredne po prípade núdzovej situácie. V rýchlom režime je služba založená na získavaní, spracovaní a analýze satelitných snímok a iných geograficky priestorových rastrových a vektorových zdrojov dát. Produkty sú štandardizované mapy a vektorové súbory so súborom parametrov, ktoré si používateľ pri žiadosti o služby môže zvoliť.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/09/2018 00:00
05/11/2018 11:00
05/11/2018 15:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 203-461099
Korigendum
20/10/2018 00:00
2018/S 177-400279
Oznámenie o obstarávaní
14/09/2018 00:00