Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
RP/2018/RMC/10024
Bezpečnostné služby
Cieľom zákazky je poskytovanie bezpečnostných služieb a bezpečnostného a ochranného vybavenia na zvýšenie bezpečnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Dodávateľ by mal byť schopný poskytnúť zariadenie požadované ECDC, zabezpečiť jeho inštaláciu a údržbu a zabezpečovať certifikované školenie, ktoré poskytujú špecializovaní pracovníci. Rozsah služieb zahŕňa, ale nie je obmedzený na:– Kontrolu vstupu návštevníkov do priestorov ECDC,– Dozor a stráženie priestorov ECDC,– Poskytovanie a údržba vybavenia súvisiaceho s bezpečnosťou a ochranou,– poskytovanie odborných znalostí o bezpečnosti a ochrane v priestoroch na požiadanie.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
10/08/2018 00:00
17/10/2018 16:00
05/09/2018 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 153-350132
Oznámenie o obstarávaní
10/08/2018 00:00