Údaje o výzve na predloženie ponúk

The extended deadline is 11/01/2019, local time 16:00
Názov:
Prenosné systémy merania emisií na testovanie emisií cestných vozidiel
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
11/01/2019
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
JRC/IPR/2018/C.4/0033/OC
Prenosné systémy merania emisií na testovanie emisií cestných vozidiel
Spoločné výskumné centrum sa podieľa na procese skúmania právnych predpisov týkajúcich sa skutočných emisií z jázd a 1 z úloh je posúdiť nespoľahlivosť merania emisií na cestách, berúc do úvahy rôzne modely prenosných systémov merania emisií dostupné na trhu. Preto potrebuje Spoločné výskumné centrum zakúpiť rôzne prenosné systémy merania emisií od rozličných výrobcov, aby posúdilo ich krátkodobú a dlhodobú stabilitu.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/10/2018 00:00
11/01/2019 16:00
14/01/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Prenosné systémy merania emisií, model I
Nákup prenosných systémov merania emisií na testovanie emisií cestných vozidiel (model I) vrátanie služieb údržby.
Časť 2
Prenosné systémy merania emisií, model II
Nákup prenosných systémov merania emisií na testovanie emisií cestných vozidiel (model II) vrátanie služieb údržby.
Časť 3
Prenosné systémy merania emisií, model III
Nákup prenosných systémov merania emisií na testovanie emisií cestných vozidiel (model III) vrátanie služieb údržby.
Časť 4
Prenosné systémy merania emisií, model IV
Nákup prenosných systémov merania emisií na testovanie emisií cestných vozidiel (model IV) vrátanie služieb údržby.
Časť 5
Prenosné systémy merania emisií, model V
Nákup prenosných systémov merania emisií na testovanie emisií cestných vozidiel (model V) vrátanie služieb údržby.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 222-507160
Korigendum
17/11/2018 00:00
2018/S 218-497906
Korigendum
13/11/2018 00:00
2018/S 208-473936
Oznámenie o obstarávaní
27/10/2018 00:00