Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obchodovanie Európskej únie v oblasti pridanej hodnoty, pracovných miest a emisi...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2018/B.5/0025/OC
Obchodovanie Európskej únie v oblasti pridanej hodnoty, pracovných miest a emisií skleníkových plynov
Sociálne a hospodárske vplyvy globalizácie z hľadiska pridanej hodnoty a zamestnanosti v celej EÚ upriamujú veľkú pozornosť na tvorcov politík EÚ. Naše oddelenie konkrétne vykonalo 2 štúdie o pridanej hodnote a pracovných miestach zahrnutých vo vývoze EÚ do iných krajín EÚ (jednotný trh) a vývoze EÚ do krajín mimo EÚ. Tieto štúdie dopĺňa aj veľký záujem o hodnotenie pridanej hodnoty a pracovných miest súvisiacich so spotrebou a investovaním krajín, ako aj ich environmentálnych dôsledkov z hľadiska emisií skleníkových plynov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/08/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
30/09/2018 23:59
01/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 158-360976 Oznámenie o obstarávaní 18/08/2018 00:00