Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medzinárodné fórum zainteresovaných strán na správe oceánov
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
01/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2018/026
Medzinárodné fórum zainteresovaných strán na správe oceánov
Toto je verejná výzva na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži, vypísanej s cieľom uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služby na výber poskytovateľa služieb, ktorý zostaví a bude prevádzkovať sekretariát, ktorý zavedie pravidelný dialóg medzi skupinami zainteresovaných strán v oblasti medzinárodnej verejnej správy oceánov. Cieľom týchto služieb je spájať zástupcov, odborníkov a expertov z príslušných skupín aktérov a zainteresovaných strán. Okrem toho sa podporí pokračovanie agendy medzinárodnej správy oceánov (IOG) a zavedie pravidelný dialóg o úsilí EÚ zlepšiť medzinárodnú správu oceánov.Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/08/2018 00:00
01/10/2018 15:00
02/10/2018 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 166-377790
Oznámenie o obstarávaní
30/08/2018 00:00