Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v Rwande
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS-646-DELRWAK-SER-FWC
Bezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v Rwande
Dodávateľ poskytne potrebné ľudské a materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, za ktoré zodpovedá verejný obstarávateľ. Medzi hlavné služby, ktoré sa majú poskytnúť, môže patriť, okrem iného, poskytovanie bezpečnostných strážcov, „aktívnych“ sledovacích systémov GPS/GPRS, poplašných systémov a kamerových systémov s uzavretým televíznym okruhom (CCTV).
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/10/2018 00:00
31/01/2019 23:59
03/12/2018 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 210-479173
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2018 00:00