Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa nákladov na energiu, daní a vplyvu vládnych zásahov na invest...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
24/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER A4/2018/471
Štúdia týkajúca sa nákladov na energiu, daní a vplyvu vládnych zásahov na investície v energetickom sektore
Cieľom je zhromaždiť informácie o nákladoch na výrobu energie, systémových a externých nákladoch v energetickom sektore súbežne s analýzou daní spojených s využívaním energie zaplatených do všeobecného rozpočtu a zostaviť súpis vládnych zásahov súvisiacich s energetikou. Do štúdie bude zahrnutých 28 členských štátov EÚ, všetky hlavné energetické zdroje a nad rámec energetického sektora odvetvia, ktoré sú hlavným spotrebiteľom energie, ako napríklad priemysel, doprava a poľnohospodárstvo. Okrem EÚ sa štúdia zameria na vytvorenie čo najkomplexnejšej databázy pre krajiny skupiny G20. S cieľom prispieť k iniciatívam Energetickej únie sa štúdiou určia osvedčené postupy na meranie dotácií na fosílne palivá v členských štátoch EÚ a zanalyzuje sa vplyv dotácií na fosílne palivá na ciele politík EÚ ohľadom dekarbonizácie a investície do energetických technológií šetrných voči životnému prostrediu. Z výsledkov tejto štúdie by mohla čerpať ďalšia správa o cenách a nákladoch na energiu a správa o stave energetiky Únie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/09/2018 00:00
24/10/2018 16:00
25/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 174-393677 Oznámenie o obstarávaní 11/09/2018 00:00