Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenstvo IKT
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/EJ/03/PO
Poradenstvo IKT
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti IKT.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Selection criteria as stated in the procurement documents
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/09/2018
19/10/2018 14:00
24/10/2018
29/10/2018 14:00
30/10/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 193-435431 Korigendum 06/10/2018
2018/S 172-389637 Oznámenie o obstarávaní 07/09/2018