Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2018/F.3/0035/OC
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume, rozdelené na 5 častí
Poskytne sa súbor metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa nasledujúcich oblastí ľudských ochorení:— Časť 1: Kardiovaskulárne choroby,— Časť 2: Rakovina prsníkov,— Časť 3: Testovanie imunogenity liečiv používaných pri pokrokových liečebných postupoch,— Časť 4: Autoimunitné ochorenia,— Časť 5: Imuno-onkologické modely.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/09/2018 00:00
19/10/2018 15:00
22/10/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Kardiovaskulárne choroby
Poskytne sa súbor metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa nasledujúcej oblasti ľudského ochorenia: kardiovaskulárne choroby.
Časť 2
Rakovina prsníkov
Poskytne sa súbor metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa nasledujúcej oblasti ľudského ochorenia: rakovina prsníkov.
Časť 3
Pokrokové liečebné postupy s testovaním imunogenity
Poskytne sa súbor metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa nasledujúcich oblastí ľudských ochorení: testovanie imunogenity liečiv používaných pri pokrokových liečebných postupoch.
Časť 4
Autoimunitné ochorenia
Poskytne sa súbor metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa nasledujúcich oblastí ľudských ochorení: autoimunitné ochorenia.
Časť 5
Imuno-onkologické modely
Poskytne sa súbor metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa nasledujúcich oblastí ľudských ochorení: Imuno-onkologické modely.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 175-396035
Oznámenie o obstarávaní
12/09/2018 00:00