Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Logistická, administratívna a sekretárska podpora pre skupinu koordinátorov euró...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2018/B3/042
Logistická, administratívna a sekretárska podpora pre skupinu koordinátorov európskych referenčných sietí a jej pracovné skupiny
Cieľom zákazky je poskytnúť predsedovi skupiny koordinátorov európskych referenčných sietí (ERN-CG – European Reference Networks' Coordinators Group) a hovorcom pracovných skupín ERN-CG logistickú, administratívnu a sekretársku podporu pri vykonávaní úloh súvisiacich s fungovaním ERN-CG a jej pracovných skupín. Dodávateľ bude pomáhať predsedovi ERN-CG a hovorcom pracovných skupín ERN-CG tým, že zabezpečí všetku logistiku potrebnú na organizáciu fyzických a virtuálnych zasadnutí a bude vykonávať administratívne a sekretárske úlohy. Táto pomoc je rozdelená do 2 balíkov činností, pričom jeden sa týka podpory pre ERN-CG a druhý podpory pre jej pracovné skupiny. Dodávateľ bude zodpovedný za obidva balíky a bude musieť splniť úlohy, ktoré sú pre každý z nich určené.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/09/2018 00:00
22/10/2018 17:00
24/10/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 174-393678
Oznámenie o obstarávaní
11/09/2018 00:00