Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poistenie pre skupinu EIB v oblasti ľudských zdrojov
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
MHA-1511
Poistenie pre skupinu EIB v oblasti ľudských zdrojov
Skupina EIB (Európska investičná banka a Európsky investičný fond) plánuje vybrať poskytovateľov služieb na poskytnutie, skupinového poistenia na niekoľko kategórií rizík v prospech zamestnancov skupiny EIB a v niektorých prípadoch osôb na nich závislých a dôchodcov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
04/10/2018 00:00
16/11/2018 23:59
20/11/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Zdravotné výdavky počas misie alebo pri preložení mimo EÚ
– Poistenie liečebných/repatričných/evakuačných nákladov vzniknutých počas misií v rámci EÚ a mimo nej,– Poistenie nákladov na repatriáciu/evakuáciu vzniknutých pri preložení mimo EÚ.
Časť 2
Choroby z povolania
– Poistenie zdravotných a dopravných nákladov vyplývajúcich z choroby z povolania (zoznam EÚ a podobne), okrem účasti na misiách/pri preložení mimo EÚ,– Celková a trvalá invalidita vyplývajúca z choroby z povolania (zoznam EÚ a podobne).
Časť 3
Smrť, pohreb a pôžička
– Smrť poisteného (jednorázová suma, sirotský dôchodok),– Dočasný vdovský dôchodok (smrť poisteného počas misie),– Príspevok na pohreb,– Pokrytie neuhradeného kapitálu zaručeného nepovinným doplnkových systémom dôchodkového zabezpečenia v prípade smrti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 191-431052
Oznámenie o obstarávaní
04/10/2018 00:00