Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that a new Framework contract has been uploaded in the document library for this tender in order to comply with the new Financial Regulation and the data protection rules.
Názov:
Dodávka videopohovorov na diaľku
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
15/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EPSO/PR/2018/011
Dodávka videopohovorov na diaľku
EPSO chce obstarať služby súvisiace s nemonitorovanou dodávkou videopohovorov na diaľku prostredníctvom on-line platformy.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/11/2018 00:00
15/02/2019 23:59
11/12/2018 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 220-502712
Oznámenie o obstarávaní
15/11/2018 00:00