Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankových údajov a súvisiacich služieb...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/03/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
21/04/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankových údajov a súvisiacich služieb.
Oddelenie vedeckej podpory pre finančnú analýzu plánuje vytvoriť rozsiahlu a efektívnu dátovú infraštruktúru, vhodnú na určené účely, ktorá sa bude využívať ako informačný zdroj pre inštitucionálne štúdie, na reagovanie na príležitostné požiadavky Komisie a ako vstup pre modelové simulácie symbolov, týkajúce sa finančného sektora v 28 krajinách EÚ. V databáze budú uchované bankové údaje prichádzajúce z rôznych zdrojov (obchodné databázy, dátový sklad ECB, databázy BIS atď.). Cieľom tejto výzvy na súťaž je obstarávanie služieb, ktorým sa zaistí kontinuita preberania údajov, ako aj potrebná pomoc na požiadanie, s cieľom náležite splniť vedecké úlohy oddelenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
11/03/2014 00:00
21/04/2014 23:59
21/04/2014 23:59
28/04/2014 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 118-208549
Korigendum
21/06/2014 00:00
2014/S 054-089394
Korigendum
18/03/2014 00:00
2014/S 049-080666
Oznámenie o obstarávaní
11/03/2014 00:00