Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Názov:
Podpora EÚ/EHP, predvstupovým krajinám do EÚ a susediacim krajinám v oblasti pri...
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/09/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2018/PHC/8245
Podpora EÚ/EHP, predvstupovým krajinám do EÚ a susediacim krajinám v oblasti pripravenosti na núdzové situácie vo verejnom zdravotníctve, časť 1, časť 2, časť 3 a časť 4
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) na posilnenie svojho úsilia o podporu krajín EÚ/EHP, predvstupových a susediacich krajín pri vytvorení systémov rozsiahlej pripravenosti hľadá oporu v nasledujúcich oblastiach:1) poskytovanie prehľadov literatúry na témy súvisiace s pripravenosťou na núdzové situácie vo verejnom zdravotníctve,2) hodnotenie pripravenosti na núdzové situácie vo verejnom zdravotníctve,3) vývoj metodiky sledovania a hodnotenia pripravenosti na núdzové situácie vo verejnom zdravotníctve,4) workshopy a simulačné cvičenia týkajúce sa pripravenosti s cieľom zlepšiť kapacity a spôsobilosti.Každá oblasť bude vychádzať z 1 alebo viacerých fáz cyklu pripravenosti, pretože môže podporiť členské štáty prostredníctvom rôznych prístupov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/09/2018 00:00
19/11/2018 16:00
21/11/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie prehľadov literatúry na témy súvisiace s pripravenosťou na núdzové situácie vo verejnom zdravotníctve
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
Hodnotenie pripravenosti na núdzové situácie vo verejnom zdravotníctve
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 3
Vývoj metodiky sledovania a hodnotenia pripravenosti na núdzové situácie vo verejnom zdravotníctve
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 4
Workshopy a simulačné cvičenia týkajúce sa pripravenosti s cieľom zlepšiť kapacity a spôsobilosti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 199-449724
Korigendum
16/10/2018 00:00
2018/S 176-398113
Oznámenie o obstarávaní
13/09/2018 00:00